Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Nagtutulungan

Noong unang panahon, itinuturing na isang talunan ang isang bansa kapag wasak ang pader na nakapaligid dito. Kaya, muling inayos ng mga Israelita ang pader ng Jerusalem. Sinabi sa Biblia na ginagawa nila ito ng nagtutulungan.

Binanggit naman sa aklat ng Nehemias ang listahan ng mga taong tumulong para maayos muli ang pader. Sa unang tingin ay masasabi na tila nakakatamad…

Panawagan ng Bulag

Napansin ng kaibigan ko na tila nahihirapan akong makita ang mga bagay na malayo sa akin. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinahiram sa akin. Laking gulat ko nang luminaw ang aking paningin matapos kong suotin ang kanyang salamin. Dahil dito, agad akong nagpakonsulta sa doktor sa mata upang magkaroon ng salamin na akma sa aking panigin.

May mababasa namang kuwento…

Buksan ang mga Mata

Minsan, pumunta ako nang mag-isa sa isang simbahan sa bansang Turkey. Nakita ko sa kisame ang magagandang larawan. Nakaguhit dito ang iba’t ibang larawan ng mga kuwento sa Biblia. Pero sa pangalawang pagkakataon na muli kong puntahan ang mga ito ay may kasama na akong dalubhasa na nagpaliwanag ng mga detalye na hindi ko napansin noon. Tila nagkaroon ng koneksyon ang…

Oras at Araw

Namatay ang tatay ko sa edad na 58 taong gulang. Mula noon ay inaalala ko ang araw ng kanyang kamatayan. Binabalikan ko ang mga bagay na itinuro niya sa akin. Napagtanto ko na mas marami pang panahon na hindi ko siya nakapiling kaysa sa panahong nagkasama kami. Naisip ko tuloy na napakaiksi lang ng buhay.

Sa tuwing binabalikan natin ang mga…

Proseso ng Pagtanda

Binigyan ako ng asawa ko ng isang tuta na pinangalanan naming Max. Minsan, narinig ko na tila may napupunit na papel habang nag-aaral ako. Paglingon ko, nakita ko si Max. Katabi niya ang isang libro habang subo ang isang pahina sa kanyang bibig.

Dinala namin si Max sa beterinaryo at sinabi nito na ang aming tuta ay dumadaan sa proseso ng…