Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lawrence Darmani

Pagpupuri sa Dios

Iminungkahi ng isa naming kasama sa grupo sa pag-aaral ng Biblia na gumawa raw kami ng sarili naming salmo. Kahit ang iba ay tumutol at nagsabing wala silang kakayanang magsulat, nakagawa rin kami ng mga tula na naglalarawan sa pagkilos ng Dios sa aming mga buhay.

Gaya ng sinasabi sa Salmo 136, ang bawat tula ay nagpakita na ang pag-ibig ng…

Sa tuwing Naghihirap

Nang magtiwala ang 18 taong gulang na si Sammy kay Jesus, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Taliwas kasi ito sa kanilang pananam-palataya. Pero tinanggap siya ng mga nagtitiwala kay Jesus, pinalakas ang kanyang loob at tinulungan sa mga pangangailangan sa kanyang pagaaral. Nang mailathala sa isang magasin ang tungkol sa kanyang pagtitiwala kay Jesus, lalo pang tumindi ang pagsalungat ng kanyang…

Nagpapatuloy

Habang naglalakad ako sa gilid ng gusali ng aming opisina, napansin ko ang isang magandang bulaklak. Tumubo ito sa bitak ng sementadong lugar. Kahit na hindi akma kung saan nakatanim ang bulaklak, makikita na matibay at malago ito. Napansin ko rin na nakatanim ito kung saan tumutulo ang tubig na galing sa isang aircon ng aming opisina. Kaya, kahit hindi maayos…

Tulad ng Agila

Dinala ni Betty at ng kanyang asawa ang kanilang anak sa ospital dahil napakasama ng pakiramdam nito. Naging payapa lang ang loob ni Betty pagkaraan ng ilang oras nang tiyakin sa kanya ng mga doktor at nars na gagaling ang kanyang anak at aalagaan nila ito. Habang nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang anak, naisip ni Betty na may Dios na…

Laging Manalangin

Isang babae ang kumuha ng upuan at lumuhod sa tapat nito. Umiiyak niyang sinabi, “Panginoong Dios, inaanyayahan ko po kayong umupo rito.

Nais ko po kayong kausapin.” Nanalangin siya habang tinitingnan ang upuan. Iniisip ng babae na nakaupo mismo ang Dios sa upuang iyon at malakas ang paniniwala niyang nakikinig ang Dios sa kanyang panalangin.

Mahalaga ang paglalaan ng oras sa…

’Di Mapigil na Sabihin

Kapag nasa korte tayo, madalas ang mga saksi sa krimen ay nanonood at nakikinig lang. Gayon pa man, aktibo sila sa pagtulong para malutas ang kaso. Ang mga sumasampalataya naman kay Jesus ay mga saksi rin na dapat aktibong ipinapahayag ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.

Nang ipahayag naman ni Juan na nagbabautismo ang tungkol kay Jesus, sinabi…

Kahit anong mangyari

Sa aming lugar, marami na ang nagrereklamo sa patuloy na pagkawala ng kuryente. Minsan, tatlong beses sa loob ng isang linggo ito nangyayari at tumatagal ng 24 oras. Madilim ang buong lugar at mahirap para sa amin ang kumilos sa loob ng bahay.

Sa tuwing nawawalan ng kuryente, madalas itanong sa akin ng kapitbahay kong nagtitiwala rin sa Panginoong Jesus, “Maipagpa-…

Kapahingahan

Habang nagmamaneho ang isang lalaki, nakita niya ang isang babae na naglalakad at may bitbit na mabigat. Inalok niya itong sumakay na lang sa kanyang sasakyan. Sumakay naman ang babae at nagpasalamat. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng lalaki na hindi pa rin ibinababa ng babae ang kanyang bitbit. Sinabi nito sa babae, “Puwede n’yo pong ibaba ang inyong bitbit…

Pinagsabihan

Ang paksang tatalakayin ng mga tagapagsalita sa isang camp ay tungkol sa pagpapagaan ng loob ng mga nagtitiwala kay Jesus. Pero iba ang sinabi ng huling tagapagsalita. Pinili niya ang ilang talata sa ikapitong kabanata ng aklat ng Jeremias. Ang pamagat ng kanyang mensahe ay “Hoy, Gising!” Hinamon niya kami na talikuran na ang pagkakasala.

Sinabi niya na ipinagmamalaki daw namin…