Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

Sino si Jesus?

Isipin mo ang isang daanang punong-puno ng mga tao. Ang babae sa likod mo ay nakatingkayad habang tinitingnan kung sino ang paparating. Makikita sa daan na paparating ang isang lalaking sakay ng asno. Habang papalapit ang lalaki ay inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa daan. Bigla mo namang narinig sa likuran mo na may pumuputol ng sanga ng…

Masayang Puso

Minsan nang nagmamaneho ako, bigla na lang may tumawid sa harap ng sasakyan ko. Hindi niya ako siguro napansin. Mabuti na lang at nakapagpreno ako agad. Nagulat siya at nagkatinginan kami. Nang mga oras na iyon, inisip ko kung susungitan ko ba siya o ngingitian na lang. Pinili kong ngumiti na lang. Dahil doon, kitang kita na gumaan ang pakiramdam…

Banal na Espiritu

Sa isang museo sa Amerika, nakita ko ang isang obra na pinamagatang “The Wind.” Makikita sa larawan na dahil sa malakas na ihip ng hangin, nasa iisang direksiyon lamang ang mga puno at halaman.

Magagawa naman ng Banal na Espiritu na gabayan ang mga nagtitiwala kay Jesus sa direksyon patungo sa nais ng Dios. Kung susunod tayo sa Banal na Espiritu,…

Nauunawaan tayo ng Dios

Nagpapastor sa mga pulis at sa mga bumbero si John Babler. Nang magbakasyon siya sa kanyang trabaho, sumali siya sa pagsasanay at pag-aaral ng mga nais maging pulis. Sumali siya para mas maunawaan niya ang pinagdadaanan ng mga pulis. Naranasan ni Babler ang matinding pagsasanay ng mga nais magpulis kaya naman lalo niyang nirerespeto ang kanilang trabaho. Sa pangyayaring iyon, inaasahan…

Kasama ng mga Leon

Nang pumunta ako sa isang museo sa Chicago sa bansang Amerika, nakita ko doon ang larawan ng isang mabagsik na leon. Sinisimbolo raw iyon ng dios-diosan ng mga taga Babilonia noon na si Ishtar na dios ng pag-ibig at digmaan.

Sinasabi ng mga dalubhasa sa kasaysayan na nakita ng mga Israelita noon ang mga leon na ito noong binihag sila ni…

Mga tanong sa Dios

Ano kaya ang magiging reaksyon mo kung bigla na lang nagpakita sa iyo ang Dios? Ganito ang nangyari kay Gideon na isa sa mga hukom noon ng mga Israelita. “Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, “Ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasaiyo.” Sumagot si Gideon, “Kung sumasaamin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin?” (HUKOM 6:12-13 ASD). Nais…

Pamalit sa Galit

Minsan, nagulat si Fionn Mulholland na taga bansang Australia na nawawala ang kanyang sasakyan. Napagtanto niya na naiparada niya pala ito sa isang lugar kung saan bawal pumarada. Kaya kinuha ang kanyang sasakyan. Dinala ito sa isang lugar na pinaglalagyan ng mga sasakyang nakaparada sa mga lugar na bawal paradahan. Alam ni Fionn na kailangan niyang magmulta at magbayad sa kumuha…

Ang Lumiit na Piano

Sa loob ng tatlong taon, sumali ang anak ko sa pagtatanghal sa pagtugtog ng piano. Nang magtatanghal na siya, pinagmamasdan ko siya habang palapit sa piano niyang gagamitin. Tumugtog siya ng dalawang awitin at pagkatapos lumapit siya sa akin. Ibinulong sa akin ng anak ko na maliit daw ang piano na ginamit niya ngayong taon. Sinabi ko naman sa kanya na…

Lantad na Pagmamahal

Gustong imbestigahan ni Maryanne Firth na isang tagapagulat ang isang pangyayari. Bigla kasing may kumalat na mga karatula sa kanilang bayan na nakasulat ang salitang "Mahal Kita." Pero, walang nangyari sa kanyang pagiimbestiga. Makalipas ang isang linggo, muli na namang may kumalat na karatula pero iba na ang nakasulat doon. Petsa at pangalan ng lugar ang nakasulat.

Kaya, nang sumapit ang…

Sinubok at Tumatag

Nang kapanayamin si Meredith Andrews na isang mangaawit, sinabi nito ang pinagdaraanan niyang pagsubok sa buhay. Sinisikap niyang maging maayos ang kanyang trabaho at ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Pero sa hirap ng kanyang nararanasan, parang sinusubok daw siya ng Dios sa paraang halos hindi na niya makaya.

Dumanas din ng matinding pagsubok sa buhay si Job na binanggit sa…