Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David C. McCasland

Pagpapatawad

Ang anim na taong gulang na si Ruby Bridges ang kauna-unahang Aprikano na nakapasok sa paaralan na para lamang sa mga puti. Kaya naman, araw-araw siyang nakakatanggap ng mga mura at pang iinsulto mula sa mga galit na magulang. Pati ang mga anak ng mga ito ay pinaiiwas na rin sa kanya.

Habang ginagamot ni Dr. Robert Coles si Ruby mula…

Ang Hinaharap

Nakilala si Amy Carmichael (1867-1951) sa kanyang misyon ng pagkupkop sa mga ulilang batang babae sa India sa pamamagitan ng pagkakaloob muli sa kanila ng bagong simula at bagong buhay. Sa kanyang aklat na Gold by Moonlight, mababasa na sa gitna ng ating mga kaabalahan sa araw-araw, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na makita ang kagandahan ng mga magaganap sa…

Karunungan

Ang tanyag na manunulat at kritiko na si Malcolm Muggeridge ay nagtiwala kay Cristo sa edad na 60. Sa kanyang ika-pitumpu’t limang kaarawan ay nagbahagi siya ng dalawampu’t limang magagandang katotohanan tungkol sa buhay. Sinabi ni Muggeridge, “Wala akong nakilalang mayamang tao na masaya, pero may nakilala akong isang mahirap na tao na ayaw niya maging mayaman.”

Marami sa atin ang…

Ang Sining ng Pagpapatawad

Minsan, bumisita ako sa loob ng isang art exhibit, ang The Father & His Two Sons: The Art of Forgiveness. Nakatuon ang art exhibit sa parabula ni Jesus na Alibughang Anak (TINGNAN SA LUCAS 15:11-31). Nakita ko roon ang nakamamanghang ipininta ni Edward Rojas na The Prodigal Son. Ipinapakita ng larawan ang isang alibughang anak na bumalik sa kanyang tahanan, nakasuot…

Mabuting Halimbawa

Sa tuwing sinusubukan kong ayusin ang mga sirang gamit sa bahay namin ay nauuwi lamang ito sa paghanap ko ng ibang tao para ayusin ito. Pero nitong nakaraan ay matagumpay kong naayos ang isang gamit sa bahay. Pinapanuod ko ang isang video habang sinusundan ko ang bawat hakbang at halimbawa para maayos ang sirang gamit.

Si Pablo rin naman ay naging…

Magtulungan Tayo

Bakit kaya may limang milyong tao bawat taon ang gumagastos para sumali sa takbuhan? Sa paligsahang ito, umaakyat sila ng matataas na pader, gumagapang sa putik, at umaakyat sa mga poste. Sa tingin ng iba ang pagsali nila rito ay isang uri ng hamon para subukan ang kanilang lakas at labanan ang kanilang mga takot. Ang dahilan naman ng iba sa…

Ang Ating Pundasyon

Sa maraming taon na lumipas, nagtatayo pa rin ang mga tao ng kanilang bahay sa mga lugar na madalas gumuho ang lupa. Ang ilan sa mga taong iyon ay alam ang puwede talagang gumuho ang lupa na pinagtayuan nila ng bahay. Pero ang iba nama’y hindi sila nasabihan. Sinabi naman ng isang pahayagan na The Gazette, “40 taon nang nagbibigay ng…

Kayabangan

Tinatawag nating isang ‘Alamat ng kanyang henerasyon’ ang isang tao kahit buhay pa siya dahil sa kanyang kasikatan o nagawang kapaki-pakinabang sa maraming tao. Pero iba naman ang pananaw ng kaibigan ko. Sinabi niya na marami siyang kilalang mga sikat na manlalaro na isang alamat lamang sa sarili nilang isipan. Binabaluktot kasi ng kayabangan ang ating isipan. Pero maayos ang pananaw…

Tulad ng Isang Bata

Maraming taon na ang nakakalipas, tinanong ng 2 taong gulang kong anak ang asawa ko. Kakatapos pa lang namin noong manalangin. Ang tanong niya ay kung nasaan daw si Jesus.

Sumagot naman ang asawa ko. Sinabi niya, “Nasa langit si Jesus at narito rin Siya kasama natin. Puwede rin Siyang pumasok sa puso mo kung papayagan mo si Jesus.” Sinabi ng…

Pagkaantala

Ang pagkasira ng global computer system ay maaaring magdulot ng pagkansela ng mga byahe sa mga paliparan. Maraming pasahero ang maaapektuhan. Kapag may bagyo naman, nakasarado ang mga kalsada dahil sa kabi-kabilang aksidente ng mga sasakyan. Ang mga pagkaantala na tulad ng mga ito ay madalas na nakakainip, nakakainis o nakakadismaya. Pero pagkakataon na- man ito sa mga nagtitiwala kay Jesus…